کود آلی گرانوله

کود آلی گرانوله

NPK 2-1-2

این کود ترکیبی است از موادآلی و شیمیایی که به صورت گرانول به رنگ مشکی تولید می گردد.

ترکیب عناصر اصلی مورد نیاز  گیاه مانند ازت ، فسفر ، پتاس  و عناصر دیگری مانند کلسیم و گوگرد با مواد آلی در این محصول منجر به تولید کودی بسیار تأثیر گذار در خاک و در نتیجه بالا رفتن میزان برداشت محصولات کشاورزی گردیده است.

عناصر اصلی (NPK) در این کود ضمن تأثیرگذاری بر رشد رویشی ، ریشه زایی، گلدهی و میوه دهی ، مقاوت گیاه در برابر سرما و بیماریها را نیز افزایش می دهد. به دلیل دارا بودن گوگرد محیط خاک را اسیدی و در نتیجه موجب افزایش عملکرد کود در خاک می گرددد.

مواد آلی موجود در این کود ضمن آماده جذب کردن عناصر شیمیایی آن، باعث دسترسی بهتر گیاه به سایر عناصر موجود در خاک شده و ضمن تثبیت آنها و جلوگیری از فرسایش خاک، باعث افزایش خاک دانه سازها، تهویه مناسب، آبرسانی بهتر، حفظ رطوبت و متعادلسازی دمای خاک می گردد.

مواد آلی این کود موجب پاکسازی خاک از فلزات سنگین و افزایش مقاومت آن در برابر تغییرات سریع اسیدی، قلیایی یا شوری بوده و مانند یک کلات موجب تحرک عناصر کم مصرف در سطح خاک می گردد.

این کود برای اکثر محصولات زراعی مانند جو ، گندم ، یونجه ، برنج ، ، ذرت، پنبه، زعفران و…. همچنین انواع صیفیجات و درختان میوه و مرکبات قابل مصرف بوده و رضایت مندی کشاورزان را از مصرف آن در پی داشته است.

ویژگیها:

  • افزایش میزان برداشت و کیفیت محصولات کشاورزی به دلیل ترکیب عناصر اصلی و مواد آلی
  • افزایش رشد رویشی، ریشه زایی، گلدهی و میوه دهی و نیز مقاومت گیاه در برابر سرما و انواع بیماریها
  • پایین آوردن اسیدیته PH)) خاک و افزایش جذب عناصر موجود در خاک
  • جلوگیری از فرسایش خاک و متعادل سازی دمای آن به واسطه مواد آلی
  • قابل اختلاط با سایر کودها
  • دارای قیمت مناسب و تأثیر گذاری بالا
  • مناسب برای کلیه محصولات کشاورزی

تجزیه ضمانت شده

ازت کل (N) 3%
فسفرقابل استفاده (P2O5) 1%
پتاسیم محلول(K2O) 3%
گوگرد کل (S) 3%
گوگرد عنصری (S) 2%
ماده آلی(OM) 30%
کربن آلی (OC) 15%
کلسیم محلول (CaO) 0.6%

روش مصرف

زراعی 500-600 کیلوگرم در هکتار
درختان میوه 700-900 کیلوگرم در هکتار
گلخانه 300-400 کیلوگرم در هکتار

 

دارای گواهی ثبت کود به شماره 43110از مؤسسه خاک و آب

گواهی ثبت

[کل: 2 میانگین: 5]
فهرست