محصولات

FeaturedMost Hit
+ 16
+ 4

 

کد

گروه

عناصر

نام کود

N

 

ازت

P2O5

فسفر کل

P2O5

فسفر محلول

K2O

 

پتاس

Ca

 

کلسیم

So4

 

گوگرد

Zn

 

روی

Fe

 

آهن

Hu

اسید

هیومیک

Om

ماده آلی

اطلاعات بیشتر

101

ماکروها
NPK

ماکرو کامل گرانوله
مخصوص باغبانی و زراعت A

%15

-

%8

%15

%2

%6

%1

-

-

-

 

102

ماکرو کامل گرانوله

مخصوص باغبانی و زراعتB

%10

-

%5

%20

%2

%9

%0.5

-

-

-

 

103

ماکرو کامل گرانوله ( مخصوص پسته )

مخصوص درختان پسته همراه با ریز مغذی

%10

-

%6

%10

%2

%18`

%1

%2

%2

-

 

104

ماکرو  کامل گرانوله

مخصوص درختان میوه، باغات ، مغزیجات و مرکبات

%5

-

%6

%15

%2

%9

%1.5

%2

%2

-

 

105

ماکرو کامل گرانوله

مخصوص صیفی جات ، حبوبات

%5

-

%5

%5

%2

%9

%1.5

%2

%2

-

 

106

مخلوط شیمیایی گرانوله
دارای ثبت کود 48450

%1

-

%4

%0.5

Cao

%2

So3

4

-

-

-

-

 

107

ماکرو کامل گرانوله (مخصوص یونجه)
مخصوص یونجه ، جو گندم و غلات

%6

-

%2

%2

%2

%3.5

-

-

%17

%25

 

201

فسفاتها

سوپر فسفات 1

-

%22

%16

-

%2

%36

-

-

-

-

 

202

سوپر فسفات 2

%1

%15

%10

%1

%2

%12

-

-

-

-

 

203

سوپر فسفات 3

%1

%10

%5

%1

%2

%12

-

-

-

-

 

301

بهسازها

NPK

کامل پتاسه

%1

%3

%1

%4

%2

%12

-

-

-

-

 

302

کامل ازته

%3

%3

%1

%1

%2

%12

-

-

-

-

 

303

کامل مشکی

%2

%3

%1

%2

%2

%12

-

-

-

%2

 

304

کامل  قرمز

%2

%3

%1

%2

%2

%12

-

-

-

%2

 

305

کامل فسفاته 1

%1

%15

-

%1

%2

%12

-

-

-

-

 

306

کامل فسفاته 2

%1

%10

-

%1

%2

%12

-

-

-

-

 

401

کودهای آلی

کود هیومیک گرانوله

-

-

-

-

-

-

-

-

%35

%60

 

402

کود بیوفسفات

-

-

%5

-

-

%60

-

-

%20

%38

 

403

کود گوگرد بنتونیت دار(بنتونیت 30% )

-

-

-

-

-

S

%70

-

-

-

-

 

404

پلیت مرغی 125 Kg

%4

-

%3

%4

%5

%15

%0.5

%1

-

%70

 

405

پلیت مرغی 225 Kg

%2

-

%1

%2

%8

%10

-

-

-

%50

 

501

ریز مغذیها

سولفات آهن                              25 Kg

کریستالی %20fe=

 

502

سولفات مس25 Kg                              

پودر - کریستال %22  تا %24

 

503

سولفات منگنز                             25 Kg

چینی

 

504

سولفات روی30 Kg                             

%34zn=و %24

 

505

سولفات منیزیم                           25 Kg

%15

 

601

سایر کودها

کلرور پتاسیم                              50 Kg

%60k2o=

 

602

دی آمونیوم فسفاتDAP -  50 Kg       

فسفات %46- ازت %18-  چینی و  رازی ایران

 

603

نیترات فسفات آمونیوم20Li                

به صورت مایع - نیتروژن 30%  وزنی -  گالن 20 لیتری

 

604

سولفات پتاسیم50 Kg                           

K2o = 50% - 30%

چینی   ایرانی ؛ گرانوله - پودری

 

605

سولفات آمونیوم                         50 Kg

%21ازت %17گوگرد؛ کریستالی ازبکستان و ارومیه ایران پودر و گرانول

 

701

کودهای مایع

کود مایع هیومیک پلاس (HUMIC PLAS)

در بسته بندی 1   5   20 لیتری با برند آرتمیس ARTEMIS

 

702

کود مایع مخصوص زعفران (HUMICA SAFFRON)

در بسته بندی 1   5   20 لیتری با برند آرتمیس  ARTEMIS

 

703

کود مایع سیلیکو پتاس (Silico Potas)

در بسته بندی 1   5   20 لیتری با برند آرتمیس   ARTEMIS

 

704

کود مایع روتامیس (ROOTAMIS)

در بسته بندی 1   5  20 لیتری با برند آرتمیس   ARTEMIS

 

705

گوگرد مایع ARTEMIS

در بسته بندی 1  5  20 لیتری با برند آرتمیس   ARTEMIS

 
 
كود كامل ماكرو

كود كامل ماكرو

  نام محصول : کود کامل ماکرو کد محصول : 1010 قیمت...
کود کامل ازته

کود کامل ازته

  نام محصول : کود کامل (ازته) کد محصول : 1020 قیمت...
کود کامل پتاسه

کود کامل پتاسه

  نام محصول : کود کامل پتاسه کد محصول : 1030 قیمت...
کود کامل قرمز

کود کامل قرمز

  نام محصول : کود کامل قرمز کد محصول : 1040 قیمت...
کود کامل مشکی

کود کامل مشکی

  نام محصول : کود کامل مشکی کد محصول : 1050 قیمت...
کود سوپر فسفات گرانول

کود سوپر فسفات گرانول

  نام محصول : سوپر فسفات گرانول کد محصول : 1060 قیمت...
کود سوپر فسفات گرانول

کود سوپر فسفات گرانول

  نام محصول : سوپر فسفات گرانول کد محصول : 1070 قیمت...
کود فسفات ساده

کود فسفات ساده

  نام محصول : کود فسفات ساده کد محصول : 1080 قیمت...
کود بیوفسفات طلایی( 20% ماده آلی)

کود بیوفسفات طلایی( 20% ماده آلی)

  نام محصول : کود بیوفسفات طلایی ( 20% ماده آلی) کد...
کود پلیت مرغی (OM=30%)

کود پلیت مرغی (OM=30%)

  نام محصول : کود پلیت مرغی (OM=30%) کد محصول...
کود آلی گوگرددار

کود آلی گوگرددار

  نام محصول : کود آلی گوگرد دار کد محصول : 2040 قیمت...
کود کامل زئولیتی

کود کامل زئولیتی

  نام محصول : کود کامل زئولیتی کد محصول : 2050 قیمت...
کود ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست

  نام محصول : کود کامل ورمی کمپوست کد محصول : 2060 قیمت...
کود نیترات فسفات آمونیوم

کود نیترات فسفات آمونیوم

    نام محصول : کود نیترات فسفات آمونیوم کد...
کود سولفات آمونیوم

کود سولفات آمونیوم

  نام محصول : کود سولفات آمونیوم کد محصول :  قیمت...
کود سولفات روی

کود سولفات روی

  نام محصول : کود سولفات روی کد محصول : 3010 قیمت...
کود سولفات مس

کود سولفات مس

  نام محصول : کود سولفات مس کد محصول : 3020 قیمت...
کود سولفات آهن

کود سولفات آهن

  نام محصول : کود سولفات آهن کد محصول : 3030 قیمت...
کود سولفات منگنز

کود سولفات منگنز

  نام محصول : کود سولفات منگنز کد محصول : 3040 قیمت...
کود سولفات منیزیم

کود سولفات منیزیم

  نام محصول : کود سولفات منیزیم کد محصول : 3050 قیمت...
کود دی آمونیوم فسفات صادراتی

کود دی آمونیوم فسفات صادراتی

فروش و عرضه مستقیم کود دی آمونیوم فسفات وارداتی(چینی) از بندرعباس N=18%   ازت P2o5=46%...
کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص باغبانی و زراعت A

کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص باغبانی و زراعت A

  نام محصول : کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص باغبانی و زراعت A کد...
کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص باغبانی و زراعت B

کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص باغبانی و زراعت B

  نام محصول : ماکرو کامل گرانوله مخصوص باغبانی و زراعت B کد...
کود ماکرو کامل گرانوله ( مخصوص پسته ) مخصوص درختان پسته همراه با ریز مغذی

کود ماکرو کامل گرانوله ( مخصوص پسته ) مخصوص درختان پسته همراه با ریز مغذی

  نام محصول : کود ماکرو کامل گرانوله ( مخصوص پسته ) مخصوص درختان...
کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص درختان میوه، باغات ، مغزیجات و مرکبات

کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص درختان میوه، باغات ، مغزیجات و مرکبات

  نام محصول : کود ماکرو  کامل گرانوله مخصوص درختان میوه،...
کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص صیفی جات ، حبوبات ، غلات

کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص صیفی جات ، حبوبات ، غلات

  نام محصول : کود ماکرو کامل گرانوله مخصوص صیفی جات ، حبوبات ،...
کود مخلوط شیمیایی گرانوله دارای ثبت کود 48450

کود مخلوط شیمیایی گرانوله دارای ثبت کود 48450

  نام محصول : کود مخلوط شیمیایی گرانوله دارای ثبت کود 48450 کد...
کود سوپر فسفات 1

کود سوپر فسفات 1

  نام محصول : کود سوپر فسفات 1 کد محصول :  قیمت...
کود سوپر فسفات 2

کود سوپر فسفات 2

  نام محصول : کود سوپر فسفات 2 کد محصول :  قیمت...
کود سوپر فسفات 3

کود سوپر فسفات 3

  نام محصول : کود سوپر فسفات 3 کد محصول :  قیمت...
کود کامل پتاسه

کود کامل پتاسه

  نام محصول : کود کامل پتاسه کد محصول :  قیمت...
کود کامل ازته

کود کامل ازته

  نام محصول : کود کامل ازته کد محصول :  قیمت...
کود کامل مشکی

کود کامل مشکی

  نام محصول : کود کامل مشکی کد محصول :  قیمت...
کود کامل قرمز

کود کامل قرمز

  نام محصول : کود کامل قرمز کد محصول :  قیمت...
کود کامل فسفاته

کود کامل فسفاته

  نام محصول : کود کامل فسفاته کد محصول :  قیمت...
کود کامل فسفاته 2

کود کامل فسفاته 2

  نام محصول : کود کامل فسفاته 2 کد محصول :  قیمت...
کود هیومیک گرانوله

کود هیومیک گرانوله

  نام محصول : کود هیومیک گرانوله کد محصول :  قیمت...
کود بیوفسفات

کود بیوفسفات

  نام محصول : کود بیوفسفات کد محصول :  قیمت...
کود گوگرد بنتونیت دار (بنتونیت 30% )

کود گوگرد بنتونیت دار (بنتونیت 30% )

  نام محصول : کود گوگرد بنتونیت دار (بنتونیت 30% ) کد...
کود پلیت مرغی 125 Kg

کود پلیت مرغی 125 Kg

  نام محصول : کود پلیت مرغی 125 Kg کد محصول :  قیمت...
کود پلیت مرغی 225 Kg

کود پلیت مرغی 225 Kg

  نام محصول : کود پلیت مرغی 225 Kg کد محصول :  قیمت...
کود سولفات آهن               25 Kg

کود سولفات آهن 25 Kg

  نام محصول : کود سولفات آهن کد محصول :  قیمت...
کود سولفات مس25 Kg

کود سولفات مس25 Kg

  نام محصول : کود سولفات مس25 Kg         ...
کود سولفات آمونیوم             50 Kg

کود سولفات آمونیوم 50 Kg

  نام محصول : کود سولفات آمونیوم         ...
کود کلرور پتاسیم               50 Kg

کود کلرور پتاسیم 50 Kg

  نام محصول : کلرور پتاسیم           ...
کود سولفات منیزیم              25 Kg

کود سولفات منیزیم 25 Kg

  نام محصول : سولفات منیزیم         ...
کود سولفات منگنز               25 Kg

کود سولفات منگنز 25 Kg

  نام محصول : کود سولفات منگنز         ...
کود سولفات روی30 Kg

کود سولفات روی30 Kg

  نام محصول : کود سولفات روی 30KG  کد محصول :  قیمت...
کود نیترات فسفات آمونیوم20 Li

کود نیترات فسفات آمونیوم20 Li

  نام محصول : نیترات فسفات آمونیوم20 Li       ...
کود سولفات پتاسیم50 Kg

کود سولفات پتاسیم50 Kg

  نام محصول : کود سولفات پتاسیم 50KG       ...
کود دی آمونیوم فسفاتDAP - 50 Kg

کود دی آمونیوم فسفاتDAP - 50 Kg

  نام محصول : کود دی آمونیوم فسفاتDAP -  50 Kg   ...
گوگرد مایع آرتمیس، جایگزین گوگرد گرانوله

گوگرد مایع آرتمیس، جایگزین گوگرد گرانوله

  نام محصول : گوگرد مایع آرتمیس، جایگزینی فوق العاده...

مشخصات مطلب

 • بازدید: 13161
 • تاریخ انتشار: يكشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۱۷
 • شناسه مطلب: 393

 

آدرس کارخانه : یزد ، اشکذر
کیلومتــــــــر 2 جــــــاده طبس
تلفـن تماس : 
035-32721755
035-32721754
نمابر ( فکس ) : 
035-32721288
تلفن همراه : 
09133511214
09122256000

-------------------------

کلیه حقوق متعلق به شرکت پرنیای کویر یزد می باشد 2009©

طراحی سایت


شما در این صفحه هستید :