موارد مصرف و استفاده کود سولفات آمونیوم

Featured
+ 0
+ 0

کود سولفات آمونیوم
حجم بازار جهانی جهانی، بیش از 24 میلیون تن در سال است. منطقه خاورمیانه به عنوان وارد کننده سولفات آمونیوم و کشورهای آسیای مرکزی صادرکننده سولفات آمونیوم هستند.
طی سال 1391 ،میزان تولید سولفات آمونیوم در داخل برابر با 59 هزار تن، میزان واردات برابر با 15 هزار تن و میزان مصرف برابر با 74 هزار تن بوده است.
موارد مصرف سولفات آمونیوم
کود سولفات آمونیوم ،عملکرد مؤثری در بهبود کیفیت، کمیت و رشد بسیاری از محصولات کشاورزی مانند: برنج ،گندم، پسته، مرکبات، یونجه، ذرت، کلزا، پنبه و سیب زمینی دارد.
موارد استفاده سولفات آمونیوم
- موجب افزایش کیفیت محصولات و میزان تولید می گردد.
-اگر به صورت مخلوط با کود فسفاته استفاده شود،اثرگذاری کود فسفات را افزایش می دهد.
-استفاده از این کود موجب کاهش برخی از علف های هرز می شود.
-موجب جوان سازی برگ درختان و رفع زردی آنها و محصولات زراعی می گردد.

مشخصات مطلب

  • بازدید: 928
  • تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۵
  • شناسه مطلب: 705