کود کامل سه بیست

کود کامل سه بیست

(NPK 20-20-20)

یکی از کودهایی که تمام نیازهای غذایی گیاه را تامین می کند، کود سه بیست است. هر گیاهی به مواد غذایی برای ادامه حیات خود نیاز دارد. ازت ، فسفر و پتاس مهم ترین عناصر غذایی هستند که رشد تمام گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهند. ازت برای گیاهان در ساخت پروتئین نقش پررنگی ایفا می کند. این ماده موجب رشد برگ ها، افزایش سبزینه گیاهان، افزایش فتوسنتز و در نهایت افزایش میوه دهی و شادابی برگ های گیاهان می شود.فسفر در فتوسنتز، ذخیره و انتقال انرژی ، بزرگ شدن سلول ها و در نهایت رشد گیاهان تاثیر به سزایی دارد. پتاسیم، عنصر غذایی که در تمام فرآیندهای رشد و تولید مثل گیاه دخیل است. این ماده از گیاه در برابر آفات و عوامل بیماری زا جلوگیری می کند. کود سه بیست تمام کمبودها و نیازهای گیاهان را برطرف می کند و به همین دلیل آن را با نام “کود کامل” نیز می شناسند.
کود (20-20-20) برای کلیه محصولات باغی و زراعی، صیفی جات و گل های آپارتمانی مناسب بوده و در مراحل رشد گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه این کود فاقد کلر می باشد احتمال بروز مسمومیت در گیاه و برگ سوزی کلره وجود نداشته و برای خاکهای شور نیز بسیار مناسب است. بدلیل برابر بودن درصد ازت ، فسفر و پتاس ، گیاه عناصر مورد نیاز خود را به مقدار لازم جذب و در طول مراحل کاشت، داشت و برداشت به راحتی قابل استفاده بوده و باعث افزایش رشد طولی اندام سبز، افزایش گل‌دهی و سایز میوه خواهد شد.

مزایا:
تامین احتیاجات کودی گیاه در تمامی مراحل کشت
کاملاً محلول در آب و مناسب برای محلول پاشی و آبیاری تحت فشار و غرق آبی
توسعه اندام‌های سبز و در نتیجه افزایش فتوسنتز و سبزینگی گیاه
مناسب برای خاکهای شور و کاهش نیاز آبی گیاه بدلیل جذب بالا
افزایش مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامساعد جوی مانند سرما، آفتاب و عوامل بیماری زا
افزایش رشد ، ریشه زایی و تشکیل گل و دانه و همچنین جلوگیری از ریزش گل ها و میوه ها در گیاهان

[کل: 1 میانگین: 5]
فهرست