نیترات کلسیم + بور

نیترات کلسیم + بور

(N+Ca+B)

کود کلسیم بور با استفاده از یون های آزاد کلسیم(Ca) و بور(B) نقش اساسی در ساختار دیواره سلولی و حفظ پایداری سلولهای گیاهی داشته و در جلوگیری از لهیدگی ، چروکیدگی و چوب پنبه ای شدن بافت گیاه و همچنین جلوگیری از سقط میوه ها و ریزش آنها نقش مهمی را ایفا می کند.
بور درگلدهی ، میوه دهی و متابولیسم ازت و انتقال هورمون ها و نیز بر روابط آبی سلول نقش داشته و موجب مقاومت ریشه به اثر نامطلوب Ph می شود و همچنین کلسیم موجب افزایش کیفیت و بازارپسندی، سفت شدن میوه، رنگ پذیری میوه، پیش گیری و درمان عوارض فیزیولوژیک میوه (لکه تلخی، تاول انباری، آردی شدن میوه، آبگزیدگی میوه سیب و…) می شود.
همراه بودن بور و کلسیم در مجاورت یکدیگر موجب می شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم و همچنین انتقال قند از اندام سبز گیاه به برگ و میوه تسریع گردد.
بور یکی از عنصرهایی است که در گیاه فعالیت زیادی ندارد و کم تحرک می باشد، استفاده کردن کودهای حاوی عنصر بور برای گیاه اگر به صورت محلول در آب باشد تاثیر بیشتری از ترکیب با خاک دارد به همین دلیل کود کلسیم بور به صورت مایع فرموله شده تا کشاورزان بیشترین بهره مندی را هنگام استفاده از این کود ببرند.
این کود تقریبا در تمامی محصولات زراعی استفاده و به عنوان یک ماده مغذی برای گیاهان شناخته شده است. گیاهان را از نظر مقداری که به کود بور نیاز دارند می توان به سه دسته تقسیم نمود. گروه کم نیاز ، گروه میان نیاز و گروه پر نیاز .
گیاهان کم نیاز شامل حبوبات، پیاز، غلات، سیب زمینی، خیار، چمن و انواع میوه هایی که دانه های ریز دارند می شوند. گیاهانی که میان نیاز هستند هم شامل، کاهو، کلم، شبدر، هویج، توتون، پنبه، سبزیجات و انواع میوه هایی که هسته دارند می شوند. چغندر قند، یونجه، ترب، کرفس هم در گروه گیاهانی هستند که به کود کلسیم بور زیادی نیاز دارند. البته نکته مهم آن است که حتی گیاهانی که در گروه کم نیازها هم قرار دارند باید مورد محلول پاشی بور قرار بگیرند تا دچار کمبود این عنصر نشوند.

مزایا:
رفع سریع کمبود کلسیم در گیاهان به دلیل فقدان یا عدم جذب آن توسط ریشه
تسهیل انتقال قند در گیاه و تحریک رشد گیاه و بهبود میوه دهی به سبب حضور عنصر بور
درمان و کنترل کمبود کلسیم و بور در گیاهان از جمله لکه تلخ سیب، پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و خیار، زردی کاهو، نوک سوختگی توت فرنگی
جلوگیری از ریزش گل در محصولات مختلف
افزایش مقاومت میوه‌ها در برابر صدمات فیزیکی در هنگام برداشت و تنش‌های شوری , خشکی و سرمازدگی
امکان جذب کلسیم در شرایط نامساعد
مناسب برای محلول پاشی
کاهش تولید گاز اتیلن و افزایش خاصیت انبارداری
تولید پروتئین کالمودلین و به حرکت در آوردن تعدادی از هورمون‌های موثر
اصلاح ساختار خاک و جایگزینی کلسیم به جای سدیم در خاک
افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش مصرف آب

[کل: 1 میانگین: 5]
فهرست