کود ماکرو کامل گرانوله

کود ماکرو کامل گرانوله – مخصوص باغبانی و زراعت

(NPK 15-8-15) + 1% Zn

این کود ، گونه ای از کودهای شیمیایی است که مصرف آن در ایران توانسته قابلیت های مطلوبی را از خود نشان دهد. این کود که به صورت گرانول تولید می گردد، دارای عناصر اصلی و پر مصرف (ازت ، فسفر و پتاسیم) به همراه عنصر روی می باشد. مواد مغذی موجود در این کود باعث افزایش کیفیت محصول شده و عناصر مورد نیاز گیاه را به طور متعادل، تأمین می کند. نیتروژن در گیاهان بالاترین غلظت را داشته و گلوگاه رشد است. نیتروژن باعث سبزینگی گیاه و ساخت کلروفیل بیشتر و نهایتاً افزایش رشد می گردد. افزایش فعالیت های متابولیکی و افزایش عملکرد، زودرسی محصول، انتقال انرژی، سنتز پروتئین، تشکیل اجزا غشای سلولی و همچنین تشکیل گل و دانه بندی تحت تاثیر عنصر فسفر است. فسفر به استقرار گیاه از طریق حجیم شدن ریشه کمک می نماید. پتاسیم بیشترین میزان تحرک در گیاه را در میان دیگر عناصر مورد نیاز گیاهان ایجاد میکند و نقش ویژه ای در کمک به جذب سایر عناصر دارد. پتاسیم در افزایش تولید، پیشگیری و مقابله با حجوم آفات و بیماریهای گیاه، نقش اساسی داشته و در سلامت گیاه تأثیرات بسیاری دارد. بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنشهای محیطی نظیر خشکی، سرما و شوری، باعث بهبود کیفیت محصول و افزایش خاصیت انبارداری آن می گردد.
روی نیز نقش مهمی در فرایندهای فتوسنتز و تشکیل قند، سنتز پروتئین، حاصلخیزی ، رشد و مقاومت در برابر بیماری ها دارد.
با کمبود عنصر نیتروژن، علائم به صورت زرد شدن برگهای پیر و کمبود عنصر فسفر به صورت پیچیدگی برگهای پیر به دور برگهای جوانتر و دوکی شدن برگهای جوان خودنمایی می کند.
کمبود عنصر پتاسیم باعث نکروزه شدن برگهای پیر به صورت لکه هایی در امتداد طولی برگ می گردد.
کمبود عنصر روی را می توان به صورت ریزش برگ، تاخیر در باز شدن به موقع برگها و گلها، ریزش میوه ها و محدودیت رشد گیاه مشاهده کرد.
برای مصرف این کود لازم است قبل از کاشت با استفاده از عمیق کار و یا شخم زدن، زیر خاک برود و یا به صورت چالکود استفاده شود. به طور کلی مصرف این کود در مزارع فقط برای قبل از کاشت و در باغ ها و درختان میوه به صورت چالکود می باشد.

مزایا:

افزایش عملکرد، کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح
کاهش استرس گیاه ناشی از تنش های محیطی، بیماریها و آفات به دلیل دارا بودن پتاسیم بالا
محرک رشد و زودرس شدن محصول
بالا بردن مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی
افزایش قدرت جذب گیاه به دلیل دارابودن مواد ریز معذی و قدرت انحلال
اصلاح PH و بافت خاک
صرفه جویی در مصرف کود و عدم نیاز به استفاده از چندین کود
کاهش هزینه های کود دهی و حمل و نقل
مناسب برای کلیه محصولات کشاورزی ، اعم از محصولات صیفی ، سبزی، زراعی، باغات و گلخانه ها

[کل: 1 میانگین: 5]
فهرست