کود سولفات آهن

کود سولفات آهن

(FeSO4.7H2O)

عنصر آهن نقش بسزایی در تولید محصولات کشاورزی دارد. برای برطرف نمودن کمبود آن مصرف متعادل سولفات آهن (زاج سبز)و افزایش مواد آلی و گوگرد اهمیت خاص دارد.مهم ترین و بهترین منابع آهن برای باغ های میوه و زمین های زراعی کلات آهن و سولفات آهن است.آهن در تولید سبزینه (کلروفیل) و در نتیجه بالا بردن رشد ، سبزینگی، گلدهی و باردهی محصولات کشاورزی نقش اساسی دارد . گوگرد یا سولفور موجود در سولفات آهن باعث کاهش PH خاک و در نتیجه کاهش میزان شوری زمین های کشاورزی ، جذب بهتر ریز مغذی ها و عناصر حیاتی مورد نیاز گیاه می شود.
کمبود آهن باعث می شود سبزینه یا همان کلروفیل در سلولهای برگ تولید نگردیده و در نتیجه برگ ها دچار رنگ پریدگی و در نتیجه کل سطح برگ زرد رنگ می شود. این علائم در برگ های جوان و قسمت بالای ساقه بیشتر مشاهده و در نهایت کل گیاه را در بر می گیرد.
عمده ترین دلیل کمبود آهن میزان بالای بی کربنات در خاک می باشد. اغلب خاکهای ایران دارای میزان قابل توجهی آهک هستند که ریشه گیاه با ایجاد شرایط ویژه ای حالت قلیایی اطراف را می کاهد و آهن مورد نیاز خود را جذب می کند. بنابراین هر عاملی که حالت تعادل و تهویه خاک را کاهش دهد باعث افزایش میزان دی اکسید کربن در خاک می شود که در نتیجه منجر به کاهش جذب آهن می شود.
سولفات آهن معمولا به دو شکل سولفات آهن آبدار( FeSO4.7H2O) با 18 درصد آهن و سولفات آهن خشک با 20 درصد آهن (FeSO4.H2O) به صورت کاملا محلول در آب تولید و به شکل پودری یا کریستال عرضه می گردد.
خاک های کشاورزی مملو از عناصر غذایی بوده و در مواردی که phخاک بالا باشد گیاهان قادر به جذب این عناصر نیستند ، لذا یون سولفات در برطرف نمودن این مشکل بسیار مفید و حائز اهمیت می باشد.

مزایا:
مناسب برای کلیه محصولات کشاورزی
افزایش جذب آهن در گیاهان و رفع کمبود آن
افزایش رشد ، گلدهی و باردهی محصولات کشاورزی
افزایش جذب عناصر موجود در خاک به دلیل دارا بودن یون سولفات
کاربرد آسان بدلیل محلولیت در آب که به سادگی می توان آن را در سیستم های آبیاری و یا به صورت محلول پاشی مصرف نمود

[کل: 1 میانگین: 5]
فهرست