کود آلی گرانوله – بهسازخاک

کود آلی گرانوله – بهسازخاک

(هیومیک اسید گرانول)

کود آلی بهسازخاک ( هیومیک اسید گرانول) ترکیبی است سیاه رنگ ، حاوی اسید هیومیک و مواد آلی که به صورت طبیعی در آن وجود دارد. از آنجا که نقش مواد آلی در خاک و میزان تأثیر آنها بر اصلاح بافت خاک، رشد و بهبود عملکرد گیاهان به خوبی بررسی و اثبات شده است، اسید هیومیک نیز که خود ماده آلی محسوب می شود از نقش مهمی در این راستا برخوردار است.
هیومیک اسید یک محرک زیستی طبیعی می‌باشد که از لئوناردیت مشتق شده است و در حال حاضر یکی از غلیظ‌ترین مواد آلی در دسترس ماست. آنالیز عنصری نشان داده که هیومیک اسید حاوی مقادیر زیادی کربن اکسیژن، هیدروژن ، فسفر و سولفور است. هیومیک اسید نوعی اصلاح کننده‌ی خاک است و نه کود شیمیایی بنابر این با توجه به فرسایش گسترده‌ی خاک در سرتاسر جهان، هیومیک اسیدها عملکرد مؤثری جهت جلوگیری از فرسایش خاک دارند.
هیومیک اسید موجب بهبود ساختار خاک شده و با تیره نمودن خاک، جذب انرژی خورشید را افزایش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اثرات هیومیک اسید، افزایش ریشه‌زایی گیاه ، دسترسی بیشتر به مواد مغذی موجود در خاک و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف کودهای شیمیایی می‌باشد .
اسید هیومیک ضمن ایجاد تخلخل و سبک کردن خاک باعث ایجاد کانال هایی برای انتقال هوا و همچنین پاکسازی خاک از فلزات سنگین می گردد.

مزایا:
پایین آورنده PH خاک و اسیدی کردن محیط ریشه ها ودرنتیجه افزایش جذب مواد مغذی
حاصلخیر کردن خاک و ایجاد بستر مناسب برای رشد گیاه
افزایش تولید کلروفیل و سبزدانه در برگ درختان
افزایش بازدهی محصولات باغی و زراعی
کمک به گیاه برای مقابله با کم آبی ، خشکی و شوری آب
افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما
افزایش سرعت جوانه زدن گیاهان
افزایش مقدار ریشه گیاهان و درختان
کاهش سموم خاک، آفات و بیماری ها

[کل: 1 میانگین: 5]
فهرست