سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم

NH4)2SO4)

سولفات آمونیوم یک نمک غیر آلی است که از واکنش اسید سولفوریک و آمونیاک تهیه و شامل 21% نیتروژن به شکل یون آمونیوم مثبت و 24% سولفور به شکل آنیون سولفات می باشد.
نیتروژن یکی از مهم‌ترین عناصر و عـوامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محـصولات زراعی و باغی است که نقش مهمی در افـزایش عمـلکرد دارد ، به طوری که کمـبود آن بیش از سایر عناصر غذایی عملکرد رشد گیاه را محدود می کند.
ازت پر مصرف‌ترین عنـصر است که به صورت یونهای نیترات، آمونیوم و اوره از طریق ریشه‌ها جذب و پس از انتقال به برگها در سنتز اسیدهای آمینه دخالت و نهایتاً پروتئین‌ها را ایجاد می نماید.
ازت رشد رویشی درخت را تحریک می‌کند و در صورت مصرف زیاد منجر به ایجاد بافت‌های نرم و افزایش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس میگذارد.
اوره متحرک است و علی رغم جذب آسان میتواند با آبشویی از دسترس خارج شود، اما آمونیوم ، بار مثبت دارد و مثل سایر کاتیونها جذب ذرات خاک شده و از این رو تحرک و آبشویی آن محـدود است.
سولفات آمونیوم بهترین منبع تأمین ازت و گوگرد برای درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند.
کود اوره در خاک‌های قلیایی و یا آهکی ممکن است باعث افزایش بیشتر قلیائیت و واکنش خاک و همچنین مسمومیت به شوری در خاک شود. در حالی که سولفات آمونیوم برای زمین های قلیایی و آهکی (شرایط خاکی اغلب باغات پسته) مناسب تر است.
مـزایای استفاده از سولفات آمونیوم بر سایر کودهای ازته نظیر اوره، دارا بودن ازت آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با کمترین مقدار مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد. از طرف دیگر هـمراهی گوگرد به شکل سـولفات در این کود به همراه ازت مـوجب تنظیم pH خاک و تسهیل جذب سـایر ریز مغذی های موجود نظــیر آهن، روی، مس و منگنز در خاک می گردد. در کشت‌هایی نظــیر مـرکبات، انگور و پسته که به اوره حساس می‌باشند و استفاده از آن موجب بـروز زردی در بـرگ‌هایشان می شـود، سولفات آمونیوم علاوه بر رفع زردی برگهای پیر که به دلیل کاهـش ازت خاک می باشد رفـع زردی برگهای جوان را نیز که به دلیل کمبود گوگرد می باشد برطرف می سازد.
سولفات آمونیوم عملکرد مؤثری در بهبود کیفیت و رشد و پر مغز شدن بسیاری از محصولات کشاورزی به خصوص پسته، مرکبات، یونجه، ذرت، کلزا، پنبه، سیب زمینی، برنج و گندم دارد.

مزایا:
کاملاً محلول در آب و به صورت پودر ، کریستال و گرانول تولید و عرضه می شود.
استفاده سولفات آمونیوم، موجب افزایش کیفیت محصولات، افزایش میزان تولید و بازده تولید محصولات می شود
در صورت اختلاط با کودهای فسفاته اثر گذاری فسفات افزایش می یابد .
نسبت به کود نیترات آمونیوم خاصیت انفجاری ندارد، به همین دلیل می توان به صورت ایمن آن را نگهداری ، ذخیره و جابجا نمود.
استفاده از این کود موجب کاهش برخی از علف های هرز و همچنین جوان سازی و رفع زردی برگ درختان و محصولات زراعی میگردد
گوگرد سولفاتی این کود باعث تنظیم اسیدیته خاک و تسهیل جذب ریزمغذی هایی همچون آهن، روی، مس و منگنز در خاک می گردد
هدر رفت و آبشویی این کود نسبت به کود اوره کمتر است
دارای ازت آمونیاکی است که بهترین فرم ازت برای جذب توسط گیاه است

[کل: 1 میانگین: 5]
فهرست