افتخاری دیگر برای شرکت پرنیای کویر یزد

  • PDF
Featured
+ 6
+ 0

به گزارش روابط عمومی شرکت پرنیای کویر یزد، این مجموعه به واسطه تولید انواع کودهای شیمیایی با آنالیزهای خاص به عنوان عضو تایید صلاحیت شده انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی ایران تعیین گردید.

در سالهای اخیر شرکت پرنیای کویر یزد به واسطه بهره مندی از متخصصین حوزه پژوهشهای منطقه ای، اقدام به توسعه طرح های تحقیقاتی در این زمینه را نمود. دستاورد این اقدام اکنون نائل آمدن به عضویت تایید صلاحیت شده انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی است. در برنامه های میان مدت شرکت، توسعه تنوع تولیدات بر مبنای تحقیقات منطقه ای در دستور کار قرار گرفته که امید است حوزه کشاورزی کشور را ارتقا بخشد . 

لینک انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی ایران

مشخصات مطلب

  • بازدید: 2647
  • تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۱
  • شناسه مطلب: 370

شما در این صفحه هستید :