درخواست نمایندگی

.:: همکار/مشتری/کاربر گرامی؛

لطفا به منظور درج تقاضای نمایندگی شرکت پرنیای کویر یزد، فرم ذیل را با دقت تکمیل فرمایید تا درخواست شما در سامانه ثبت گردد.

نام و نام خانوادگی:
  *
نام پدر:
کد ملی:
نام شرکت/فروشگاه:
شماره تماس همراه:
  *
پیش شماره شهرستان:
  *
شماره ثابت:
  *
پست الکترونیک:
موضوع تقاضای نمایندگی:
توضیحات:
* فیلد اجباری

شما در این صفحه هستید :