عرضه کود سولفات آمونیوم کریستال محصول ازبکستان . جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۲۲۵۶۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

MySpaceTwitterDiggGoogle Bookmarks

سه شنبه | ۲ , دی

::.   کود مرغی یا پلیت مرغی  -- ۱۳ مرداد ۱۳۹۳  ::.

::.   ولكامريانا پايه اي مناسب براي توليد نهال هاي پيوندي ليموترش -- ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   طبقه بندی انواع تراکتور -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نقش سابسویلر(گاو آهن زیر شکن) در بهبود شرایط فیزیکی خاک -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   استفاده از زیر شکن در خاک -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   حاصل خیزی خاک های زراعی -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی) -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   لوبیای روغنی -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   سیب زمینی -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مهمترین آفات و بیماریهای چغندرقند -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اکوسیستم -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مدیریت و مصرف انرژی در کشاورزی پایدار -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   گیاه پالایی در پاکسازی فلزات سنگین -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کنترل بیولوژیک شته -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   سپتوریای سنبله گندم ( Septoria glum blotch ) -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نماتد گال بذر (Seed - Gall Nemtod ) -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   زنگ لوبیا و زنگ باقلا -- ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   دلتا مترین (دسیس) -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثرات سو آفت کش ها -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   رنگ زرد در غلات -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   امیتراز(میتاک) -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کودکار فاروير -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آفات کشاورزی (بخش 2) -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آفات کشاورزی(بخش 1) -- ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کوددهی در برنج -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فلزات سنگين و محيط زيست -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کود های شیمیایی (fertilizer chemical) -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثر کودهای مختلف پر مصرف و کم مصرف در توليد گندم ديم  -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مصرف بهینه کود راهکاری برای بهبود کمی و کیفی چای -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثرات و کاربردهای سوزاندن مواد گیاهی در سیستم های کشاورزی -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نتایج استفاده از کود زیستی فسفاته بارور -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور -- ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   خاک دیاتومه (Diatomaceous earth) -- ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   حاصلخیزی خاک های زراعی -- ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   ماش -- ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   زراعت باقلا (Vicia faba) -- ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کشت لوبیا -- ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آموزش کشت نخود انتظاری -- ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فتوسنتز و عملکرد غلات -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   ضرورت كوددهي پتاسيم در گلهاي شاخه بريده -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   رابطه غلظت عناصر غذايي با تشکيل ميوه  -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كود اوره با پوشش گوگردي -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثر کودهاي آلي و شيميايي روي نماتود Meloidogyne javanica در خيار -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فرمول توليد سبزيجات به روش تجاري-كشت هيدروپنيك -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   شاسی گرم -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   شاسی سرد -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تکثیر گیاهان -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   معرفی سوپرجاذبها و کاربرد آنها در کشاورزی  -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   راه های جلوگیری از بروز بیماریها در داخل گلخانه -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نور و تامین آن در گلخانه  -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   راهنمای ساخت باغ شیشه ای -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   پوشش گلخانه -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   انواع گلخانه -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   ولكامريانا پايه اي مناسب براي توليد نهالهاي پيوندي ليموترش -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   بهبود سريع گياهان زراعي با استفاده از روش کشت بافت  -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کشت بافت -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   سیتوکینین  -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   سپراتور چیست و چگونه کار میکند؟ -- ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اکسین چیست -- ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   هومون های گیاهی -- ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   زمان مناسب برای پیوند زدن -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   انگور -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثر كادميم اضافه شده -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مديريت استفاده از كود فسفات -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   دلایل از دست رفتن نیتروژن در خاک های ازته -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مدیریت كود دامی در مزارع كوچك -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   رایس کمپوست -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تي كمپوست -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کشت بدون خاک گلهاي آپارتماني و سبزيجات در منازل -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کشت هایدرو پونیک -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   گوجه فرنگی گلخانه ای -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   گرم کردن و خنک کردن گلخانه ها -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   رابطه بین ارتفاع و عرض گلخانه ها  -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اهمیت گیاهان گلخانه ای -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   توزیع دی اکسید کربن در گلخانه ها -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کشت گلخانه ای -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   سیستم آبیاری سنترپیوت -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   روش هاي كشت گندم -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آلندگی پسابهای شهری در خاکهای کشاورزی -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   راهنمای تهیه محلول غذایی برای کشت هیدروپونیک -- ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   پتاسیم -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آهن -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   خاک‌ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خاک‌ورزی در عمق  -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   گرسنگی خاک -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كشف روشی نوين برای حاصلخيزی زمين‌های كشاورزی -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فلزات سنگين، خاك را براي هميشه آلوده مي‌كنند -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آبياري باراني توليد را 3 برابر افزايش مي دهد  -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آبیاری گیاهان آپارتمانی به هنگام سفر -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آب مغناطیس -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   انواعی از کشت هیدروپونیک -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تاثير وضعيت آب خاک و کمبود فشار بخار هوا بر روي تبادل گازي گندم  -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تاثير آبياري بر رشد گياهان -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تاثیر آبیاری و مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد کمی ‌و کیفی توتون  -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   بررسی عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فرآیندهای تشکیل انواع خاک -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تقویم زمانی هرس درختان و درختچه های فضای سبز  -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   توصيه هائي جهت مقابله با خشكسالي و عوارض آن در باغات ميوه -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   عوامل موثر در فرآیند های نموی درختان میوه -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كنترل علفهاي هرز -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کودسولفات منگنز  -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اغذیه کربوهیدرات منبع مهم غذایی -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   رابطه غلظت عناصر غذایی با تشکیل میوه -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کود معدنی(زئولیت)در کشاورزی -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نقش پتاسيم در گياهان -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تاثير خاکورزي و کود نيتروژنه بر روي عملکرد دانه و نيتروژن خاک در سيستم گندم بهاره- آيش -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تشخيص علائم کمبود بُر در تعدادي از محصولات باغي و زراعي -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كودهاي مورد نياز يونجه  -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   ديازينون (بازودين – دياكاپ) -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اندو سولفان (تيودان- فن) -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   دلائل ازدست رفتن نيتروژن دركودهاي ازته -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تاثير آهن، منگنز، روي و مس بر كميت وكيفيت گندم در شرايط شور -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مديريت استفاده از كود فسفات -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثر عناصر ماکرو و ميکرو در گياهان -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تنفس در گیاهان -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کشاورزي زير سايه نفت -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کاربرد های بیوتکنولو‌‌ ژی در کشاورزی -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   معرفی اقتصاد کشاورزی -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كشاورزي ايران وجهان در آيينه آمار -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كشف روشی نوين برای حاصلخيزی زمين‌های كشاورزی -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آماده سازی زمین -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آلودگي هاي نفتي در خاک -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فواید صرف‌نظر‌کردن از شخم‌زدن زمین -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آفتاب دهی خاک -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   موارد و میزان مصرف کودهای آهن  -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   باکتری های آهن و منگز -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   زمان به كاربردن كود فسفات -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نیترات پتاسیم -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تثبیت نیتروژن -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   كود اوره با پوشش گوگردي -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کودسولفات منگنز  -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کودسولفات روي -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فناوری نانو وکشاورزی -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   افت دانه توسط دستگاه درو -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مكانيزاسيون كشاورزي در ايران -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   مکانیزاسیون چیست -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   دلا‌یل استفاده از GIS- و مفهوم آن -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   ماشین آلات کشاورزی ( ماشین های کاشت ) -- ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   فایده های مواد آلی خاک -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   چرخه سلول -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   علل قرمز شدن برگ ها در پاییز -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نیازهای گیاهان -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   ریشه درختان میوه -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   هوش در گیاهان -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   خواص درمانی آفتابگردان -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثر مثبت موسیقی بر رشد گیاهان -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   لکه روی برگ گیاهان -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تولید محصولات باغی و زراعی -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   اثرات مصرف بهینه كود در افزایش عملكرد گوجه فرنگی -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   تغذیه ی گیاهان -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   کلیات و شناخت مراحل رشد -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   انواع کاشت -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   نقش تعرق در جذب آب در ریشه -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آبیاری سطحی -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آبیاری قطره ای -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   آلودگی عوامل کشاورزی -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   انواع آبیاری -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   چرا کشاورزی ارگانیک -- ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۳  ::.

::.   جایگاه گلکاری در ایران | کشورهای مهم تولید کننده مصرف کننده گل و گیاه -- ۰۷ دی ۱۳۹۲  ::.

::.   چای و محصولات جانبی آن|روغن بذر چای|عصاره چای -- ۰۷ دی ۱۳۹۲  ::.

::.   بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی -- ۰۷ دی ۱۳۹۲  ::.

::.   مشخصات خاک -- ۰۷ دی ۱۳۹۲  ::.

::.   زهکشی Drainage -- ۰۷ دی ۱۳۹۲  ::.

::.   تماس باما -- ۱۰ آذر ۱۳۹۱  ::.

::.   لیست قیمت محصولات شرکت پرنیای کویر یزد -- ۰۶ مرداد ۱۳۹۱  ::.

::.   درباره ورمی کمپوست  -- ۲۸ اسفند ۱۳۹۰  ::.

::.   سی آر تی در یک نگاه -- ۲۰ بهمن ۱۳۹۰  ::.

::.   شرکت مانی راه سیستان -- ۲۷ آذر ۱۳۹۰  ::.

::.   فواید گوگرد در خاکهای کشاورزی -- ۱۸ شهریور ۱۳۹۰  ::.

::.   نياز غذائي درختان انار و نحوه تامين آن -- ۱۲ فروردين ۱۳۹۰  ::.

::.   درباره شرکت  -- ۰۹ فروردين ۱۳۹۰  ::.

::.   تصاویر کارخانه -- ۲۰ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   کود دهی مناسب پسته -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   همه چیز در مورد پسته -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   چرا تغذیه خاک یا برگ اهمیت دارد ؟ -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   دستور العمل نمونه برداری برگ گیاهان زراعی -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نمونه‌اي از نتيجه آزمايش خاك مركبات آزمايشگاه Yara Phosyn انگلستان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   متوسط برداست عناصر ریز مغذی توسط برخی از گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   اثرات متقابل عناصر غذایی بر جذب یکدیگر -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   ارتباط PH با در دسترس بودن عناصر غذایی -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PH های مختلف -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش موليبدن در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش آهن در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش مس در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش منگنز در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش بُر در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش روي در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش منيزيم در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش كلسيم در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   نقش فسفر در تغذيه گياهي -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود مولیبدن در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود مس در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود منگنز در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود بر در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود آهن در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود منیزیوم در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود کلسیم در گیاهان -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

::.   علائم کمبود گوگرد -- ۱۳ بهمن ۱۳۸۹  ::.

باشگاه مشتریان

 

 

 

آدرس کارخانه : یزد ، اشکذر

کیلومتــــــــر 2 جــــــاده طبس

تلفـــکس : 32721288-035

--------------------------------

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت پرنیای کویر یزدمی باشد 2009©

طراحی سایت

آمار بازدیدکنندگان

بازديها [+/-]
امروز:
ديروز:
دوروز پیش:
89
667
716

-49
اين ماه:
ماه گذشته:
دو ماه قبل:
24921
39610
32095

+7515
امسال:
سال گذشته:
342310
157692
+184618

شما در این صفحه هستید :